OK CV veilig en energiezuinig stoken

Het nieuwe OK CV label

OK CV is het label voor veilig en zuinig stoken. Alleen bedrijven die voldoen aan strenge eisen en werken met Energie Service Specialisten mogen onder dit label uw cv-ketel inspecteren en onderhouden. De Energie Service Specialist is de monteur die het ketelonderhoud bij u thuis uitvoert. Uiteraard is hij hiervoor gediplomeerd. Zo weet u zeker dat het onderhoud aan uw cv-ketel plaatsvindt volgens de voorschriften van de fabrikant

Hoe werkt OK CV?

De Energie Service Specialist:

  • inspecteert en onderhoudt uw cv-ketel volgens de voorschriften van de fabrikant. Daarna regelt hij de ketel optimaal in.
  • voert metingen uit, zoals een meting van de CO-waarde (koolmonoxide) en de CO2-waarde (kooldioxide). Hij vergelijkt de uitkomsten met de waardes van de fabrikant. Bij grote afwijkingen kan de ketel onveilig zijn. De Energie Service Specialist gaat dan op zoek naar de oorzaken.
  • stelt vast of het vermogen van de ketel goed is afgestemd op de radiatoren en eventuele andere afgiftebronnen, zoals convectoren.
  • geeft u een schriftelijk advies over het energiezuinig gebruik en de veiligheid van uw cv-installatie. Dat advies staat in het beoordelingsrapport dat u van de Energie Service Specialist ontvangt.


Tot slot wordt de onderhoudsbeurt van uw cv-ketel geregistreerd in een landelijke databank. Via een steekproef bij de cv ketel van de consumenten controleert de Stichting OK voor Installaties regelmatig of de onderhoudsbeurten volgens alle regels van OK CV zijn uitgevoerd. Zo waarborgen we de kwaliteit.

Voordelen van OK CV

Reviews

Vanaf januari 2015 is OK CV van start gegaan, voor veilig en zuinig stoken. Hét label voor veilig en zuinig stoken. Uiteraard vinden wij het belangrijk om van u als klant te horen hoe uw ervaring is. Daarom hebben wij een aantal klanten en om reactie gevraagd.

"Met behoud van veiligheid kon ik een ander abonnement nemen. Mooie kostenbesparende tip van de monteur."

"Mijn ketel is nog relatief nieuw. De installateur heeft mij uitleg gegeven over de instellingen van de thermostaat. Nu is het al warm in huis als ik thuis kom, zonder dat het meer energie verbruikt."

"De specialist heeft een rapport ingevuld met zijn bevindingen. Hier stond ook een advies op. Ter plekke kon hij mij dat rapport emailen zodat ik er nog eens rustig naar kan kijken en het advies wellicht uit ga laten voeren."

"Na alle berichtgeving in de media over ongevallen was ik ongerust geworden over de veiligheid van mijn ketel. De metingen van de monteur hebben uitgewezen dat er met de veiligheid van mijn ketel niets mis is. Hij heeft dit ook op een formulier gezet en dat bij mij achtergelaten"

 

Initiatief-nemers

OK CV is een vrijwillig kwaliteitslabel dat is ontwikkeld door UNETO-VNI (de ondernemersorganisatie voor technische installatiebedrijven), VFK (de vereniging van ketelfabrikanten) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL). OK CV krijgt financiële steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Onder-steund door

Een groot aantal maatschappelijke organisaties
ondersteunt OK CV: Aedes, Brandweer NL,
de Consumentenbond, Milieu Centraal,
VACpunt Wonen, Vastgoed Belang,
Verbond van Verzekeraars,
VvE Belang en de Woonbond.