Stichting OVI

Stichting OK Voor Installaties (OVI) verzorgt het kwaliteitslabel ‘OK CV’. Hiervoor worden bedrijven die aan criteria voldoen gelicenseerd voor het afgeven van het label. UNETO-VNI voert een belangrijk deel van de uitvoerende activiteiten voor OVI uit.

Het initiatief is ontwikkeld door UNETO-VNI (branchevereniging voor de installatiebranche en de electrotechnische detailhandel), het VFK (Vereniging Fabrikanten van Ketels) en het Mnisterie van Binnenlandse Zaken (uitvoering door RVO, de Raad voor Ondernemend Nederland).

het bestuur van de Stichting OVI bestaat uit drie leden vanuit UNETO-VNI, drie leden vanuit het VFK en één lid vanuit een gebruikersorganisatie. Binnen de stuurgroep van de stichting zijn een groot aantal maatschappelijke organisaties en gebruikersorganisaties betrokken. RVO en stuurgroepleden voeren een belangrijk deel van de communicatieactiviteiten voor OVI uit.

Bestuur

  • Henk Sijbring (voorzitter, namens de VFK)
  • Carl Berlo (penningmeester, namens de VFK)
  • Arthur van Schaijk (namens de VFK)
  • Cees Jonker (namens de stuurgroep en de gebruikers)
  • Rob Geerdink (namens UNETO-VNI)
  • Hans van den Berg (namens UNETO-VNI)
  • Marieke Boele (bureaumanager)

Stuurgroepleden

Aedes, Brandweer NL, Vereniging Eigen Huis, Consumentenbond, Milieu Centraal, VACpunt Wonen, Vastgoed Belang, Verbond Van Verzekeraars, VvE belang en de Woonbond

Contactgegevens

Stichting OVI,  Bredewater 20,  2715 CA Zoetermeer, 079-3250677

KvK nr: 24412847          

Bankrekening: NL73 INGB 0658 4019 20

BTW: 8178.14.176.B.02